CONDICIONS D'ÚS I COMPRA WWW.FARMÀCIAESTACIO.COM

1.INTRODUCCIÓ

Aquest document (conjuntament amb tots els documents esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web (www.farmaciaestacio.com) i la compra de productes a la mateixa (d'ara endavant, les "Condicions" ), sigui quin sigui l'aplicatiu, el mitjà digital, el suport o el dispositiu a través del qual es pugui accedir. Us preguem que llegiu atentament les presents Condicions i la nostra Política de Privadesa i Cookies (“Política de Privadesa i Cookies”) abans d'usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consenteix quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privadesa i Cookies, per la qual cosa si no està vostè d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privadesa i Cookies, no heu d'usar aquesta pàgina web.

Si teniu alguna pregunta relacionada amb les Condicions o la Política de Privadesa i Cookies podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de les nostres vies de contacte.

El contracte es podrà formalitzar, a la seva elecció, en qualsevol dels idiomes en què les Condicions estan disponibles a aquesta pàgina web.

2. LES NOSTRES DADES

La venta de artículos a través de esta página web es realizada bajo la denominación Farmàcia Estació por SEBASTIANA M. SUREDA GOMILA 18225113M y dirección: Avinguda des Tren, 6, 07500 Manacor (Illes Balears) y correo electrónico info@farmaciaestacio.com

3.LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privadesa i Cookies. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consenteix el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4.ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

En fer ús d'aquesta pàgina web i fer comandes a través d'aquesta, vostè es compromet a:

 1. Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per fer consultes o comandes legalment vàlides.
 2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-ho i informar-ne les autoritats pertinents.
 3. Facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal (vegeu la nostra Política de Privadesa). Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

5.DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles que s'ofereixen a través d'aquesta pàgina web estan únicament disponibles per enviar-los a territori espanyol.

Si voleu fer una comanda des d'un altre país a través d'aquest lloc web, per descomptat, podeu fer-ho; tanmateix, tingueu en compte que només oferim lliuraments en una adreça d'enviament en territori espanyol.

6.COM REALITZAR UNA COMANDA

Per fer una comanda, haureu de seguir el procediment de compra online i fer clic a "Autoritzar pagament". Després d'això, rebreu un correu electrònic acusant rebut de la vostra comanda (la "Confirmació de Comanda"). Així mateix, us informarem mitjançant correu electrònic que el producte està sent enviat (la "Confirmació d'Enviament").

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

En cas que vostè detectés que s'ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre com a usuari d'aquesta pàgina web, podrà modificar-les a l'apartat “El meu compte”.

En tot cas, podreu corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-vos al servei d'atenció al client a través del telèfon 971551817, del xat disponible a la pàgina web, via xarxes socials (a Facebook, Instagram o Twitter) oa través de WhatsApp, així com exercitar el dret de rectificació contemplat a la nostra Política de Privadesa i Cookies a través de dptoclientes@conversia.es.

Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació a diversos apartats del procés de compra que no permeten continuar amb la comanda si les dades d'aquests apartats no s'han proporcionat correctament. Així mateix, aquesta pàgina web ofereix els detalls de tots els articles que hagi afegit a la seva cistella durant el procés de compra, de manera que, abans de realitzar el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda.

Si detectau un error en la vostra comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haureu de posar-vos en contacte de manera immediata amb el nostre servei d'atenció al client, al telèfon oa l'adreça de correu electrònic anteriorment esmentats, per solucionar l'error .

8.DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués haver abonat.

9. ENTREGA

Abans de formalitzar la comanda heu de seleccionar la modalitat de lliurament que més s'ajusti a les vostres necessitats. Llevat que hàgim acordat una altra cosa, us enviarem la comanda consistent en els productes relacionats amb cada Confirmació d'Enviament sense cap demora indeguda i com a molt tard en el termini d'1 dia natural des de la data de la Confirmació de Comanda.

Tingueu en compte que hi ha circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o circumstàncies imprevistes o extraordinàries que poden afectar la data de lliurament.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, us informarem d'aquesta circumstància i us donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingueu en compte , en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

A efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït la "lliurament" o que la comanda ha estat "lliurada" en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, el que es acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convingut.

10.IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si ens resulta impossible fer el lliurament de la seva comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Si no podem trobar un lloc segur, la seva comanda serà tornada a la farmàcia. Així mateix, us deixarem una nota explicant-vos on es troba la vostra comanda i com fer perquè us sigui enviat de nou. Si no esteu al lloc de lliurament a l'hora convinguda, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre dia.

En cas que transcorreguts 15 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurada per causa no imputable a nosaltres, entendrem que desitja desistir del contracte i la considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, us retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part seva d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el contracte. Si us plau, tingueu en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir-vos els costos corresponents.

11. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran a càrrec seu a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definiciócontinguda a la clàusula 9 anterior), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

12. PREU I PAGAMENT

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut segons s'exposa a la nostra Guia de Compra - Enviament.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (llevat del que s'ha establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte a les que ja li haguem enviat una Confirmació de Comanda.

Un cop hagueu seleccionat tots els articles que voleu comprar, aquests s'hauran afegit a la cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per fer-ho, haureu de seguir els passos del procés de compra, omplint o comprovant la informació que en cada pas se us demana. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda. A més, si vostè és un usuari registrat, disposa d'un detall de totes les comandes realitzades a l'apartat El meu compte.

Podeu utilitzar com a mitjà de pagament les targetes Visa, Mastercard, Apple Pay i Android Pay. No obstant això, si vostè realitza una comanda amb lliurament a farmàcia, podrà, en algunes, realitzar a més el pagament mitjançant qualsevol dels mitjans de pagament disponibles a l'establiment.

En fer clic a "Autoritzar Pagament" vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.

Per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

13. COMPRA COM A CONVIDA

Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se us sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la vostra comanda.

En el procés de compra, se us oferirà la possibilitat de registrar-se com a usuari o continuar com a usuari no registrat.

14. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I FACTURACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzat al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

Vostè ens autoritza expressament a emetre la factura en suport electrònic, si bé podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper, i en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format.

15. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

15.1 Dret legal a renunciar de la compra

Dret de desistiment

Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos a FARMÀCIA ESTACIÓ, a l'adreça, Avda. des Tren, 6 07500 Manacor, al telèfon 971551817, via xarxes socials (Facebook, Instagram o Twitter) oa través de WhatsApp, la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, encara que el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part vostra, us retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament fins a l'adreça d'enviament inicial (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part seva d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que ens indiqui el contrari, detallant expressament el mitjà de pagament a través del qual desitja que realitzem la devolució. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

Ens haurà de tornar o lliurar directament els productes FARMÀCIA ESTACIÓ sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

En relació amb les despeses de desistiment, aquest dret no pot suposar cap cost per a l'usuari, més enllà que si la devolució és deguda purament al dret de desistiment, i no a una manca de conformitat del producte, l'usuari haurà de suportar el cost de les despeses de devolució del mateix. (art. 108 del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, TRLGDCU).

Per tant, el Client haurà d'assumir el cost directe de la devolució dels béns.

En tots els casos, els productes objecte de devolució s'han de trobar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals, si escau, inclosos. Si no fos així, no es pot exercir aquest desistiment. El departament de devolucions, verificarà que tot està correcte i en perfecte estat, donant lautorització al Dept. dAdministració i li ho comunicarà al Client via correu electrònic.

Només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

15.2 Disposicions comunes

D'acord amb l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, no serà possible sol·licitar el dret del desistiment en relació amb:

“El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. c) El subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 2. d) El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
 3. e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament”.

En funció de la normativa vigent no s'accepten devolucions de productes d'alimentació com ara llets infantils, farinetes, complements alimentaris, etc. ja que es perd el control de qualitat dels mateixos. Per qüestions d'higiene, no s'accepten devolucions de faixes, calces, sostenidors, pastissos de bolquers, ulleres, matalassos, canelleres, genolleres, màscares entre d'altres.

Tingueu en compte que, havent-se produït el lliurament de la comanda, en cas d'exercir el dret legal o contractual de desistiment, quan sigui vostè el que organitzi el transport del mateix, sense que per tant aquest servei hagi estat ofert per nosaltres, no podrem assumir risc sobre el paquet de devolució quan es refereixi a causes no imputables a FARMÀCIA ESTACIÓ.

Igualment, recordeu que vostè serà responsable del contingut del paquet de devolució quan utilitzi alguna de les opcions de devolució ofertes per FARMÀCIA ESTACIÓ. En cas que hi hagi un error en el contingut del paquet de devolució no imputable a FARMÀCIA ESTACIÓ, estarem autoritzats a repercutir-vos els costos corresponents en cas de ser possible gestionar la devolució del paquet a la seva atenció.

Queden en tot cas fora de perill els drets i accions reconeguts per la legislació vigent.

15.3 Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata a través de les nostres vies de contacte facilitant les dades del producte així com del dany que pateix, o bé trucant per telèfon al número 971551817 on us indicarem la manera de procedir.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i us comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l'article s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, us seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l'article i els costos en què vostè hagués incorregut per tornar-nos-ho a nosaltres.

Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

16. GARANTIES

Si contracta com a consumidor i usuari, li oferim garanties sobre els productes que comercialitzem a través d'aquesta pàgina web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i les prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables. En aquest sentit, si algun dels productes no fos conforme amb el contracte, vostè ho haurà de posar en el nostre coneixement seguint el procediment detallat a l'apartat 15.3 anterior i a través de qualsevol dels mitjans de comunicació previstos a aquest efecte.

17. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat que expressament es disposi el contrari a les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra del producte.

No obstant això, i llevat de disposició legal en sentit contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

 1. (i)  pèrdues d'ingressos o vendes:
 2. (ii)  pèrdua de negoci;
 3. (iii) ¦lucre cessant o pèrdua de contractes;
 4. (iv) pèrdua d'estalvis previstos;
 5. (v)  pèrdua de dades; i
 6. (vi)  pèrdua de temps de gestió o dhorari doficina.

Degut a la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web ia la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i la transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web tret que s'estableixi expressament el contrari en aquesta.

18. PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL · LECTUAL

Vostè reconeix i consenteix que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d'aquest material únicament en la manera com els autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no us impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la vostra comanda o dades de Contacte.

19. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

No heu de fer un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Us comprometeu a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït.

L'incompliment d'aquesta clàusula podria comportar la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa les autoritats competents i hi cooperarem per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament estar autoritzat a usar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

20. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

21. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que us enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part de les comunicacions esmentades amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o us facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els seus drets reconeguts per llei.

22. NOTIFICACIONS

Les notificacions que ens envieu s'hauran de fer arribar a través del telèfon 971 551 817, del xat disponible a la pàgina web, via xarxes socials (Facebook, Instagram o Twitter) oa través de WhatsApp. D'acord amb el que disposa la clàusula 22 anterior i llevat que s'estipuli el contrari, us podrem enviar comunicacions bé a l'e-mail o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de fer una comanda.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes al mateix instant que es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, n'hi haurà prou de provar, en el cas d'una carta, que tenia l'adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus oa una bústia i, en el cas d'un correu electrònic , que aquest va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

23. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents. No podreu transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions que se'n derivin, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites , que li haguéssim pogut atorgar.

24. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRECONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, manca d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i, entre d'altres, els següents:

 1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 2. Conmoción civil, revuelta, invasión, amenaza o ataque terrorista, guerra (declarada o no) o amenaza o preparativos deguerra.
 3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 4. Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 5. Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S'entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

25. RENÚNCIA

La manca de requeriment per part nostra del compliment estricte per part d'alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d'un contracte o de les presents Condicions o la manca d'exercici per part nostra dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d'aquest contracte o de les Condicions, no suposarà cap renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni l'exonerarà a vostè de complir aquestes obligacions.

Cap renúncia per part nostra a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions. Cap renúncia per part nostra a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte tindrà efecte, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se us comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que disposa a l'apartat de Notificacions anterior.

26. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els altres termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

27. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit a les negociacions entaulades pels dos abans del mateix, excepte allò que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d'acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, abans de la data d'un contracte (llevat que s'hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció de què disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen aquestes Condicions.

28. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Ens reservem la facultat de modificar els Termes i Condicions. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu.

Si no esteu d'acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

29. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d'aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

30. COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris, suggeriments i consultes a través de les nostres vies de contacte o de l'adreça postal indicada a la clàusula 2 de les presents Condicions. A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Podeu sol·licitar-les trucant al telèfon 971 551 817 oa través de les nostres vies de contacte.

Així mateix, podreu enviar les vostres queixes i reclamacions a través de les nostres vies de contacte o del correu electrònic

info@farmaciaestacio.com, que seran ateses pel nostre servei d'atenció al client en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legalment establert.

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, ens pot adreçar les seves queixes a través de l'adreça de correu electrònic info@farmaciaestacio.com per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

31. CONTACTE

Si us plau tingueu en compte que el correu electrònic info@farmaciaestacio.com s'habilita a efectes de permetre l'accés fàcil i directe a les dades identificatives de FARMÀCIA ESTACIÓ com a farmàcia, així com amb la finalitat que vostè pugui interposar les queixes o reclamacions que estime oportunes.

Per a l'enviament de comentaris, suggeriments, consultes o qualsevol altra qüestió diferent del que s'ha exposat anteriorment, vostè podrà accedir a les nostres vies de contacte habituals, és a dir: el número de telèfon 971 551 817, el xat disponible a la pàgina web, xarxes socials (Facebook, Instagram o Twitter) o WhatsApp.

Per a més informació si us plau consulteu la secció “Contacte” de la pàgina web.

Darrera actualització: 07/10/2020 

 

Model de formulari de desistiment (Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte)

A la atención de FARMÀCIA ESTACIÓ, con domicilio en Avda. des Tren, 6, 07500, Manacor (Illes Balears) y correo electrónico info@farmaciaestacio.com.

Per la present us comunic que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: Comanda el/rebut el(*):
Nom del consumidor:
Adreça del consumidor:

Signatura del consumidor (només si aquest formulari es presenta en paper) Data:
(*) Ratlleu el que no sigui procedent