De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema detractament titularitat de FARMACIA SUREDA PEDRALS CB amb CIF E57598708 i domicili social situat a l'AVINGUDA DES TREN 6 07500, MANACOR (ILLES BALEARS), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment de la normativa vigent, FARMACIA SUREDA PEDRALS CB informa que les dades es conservaran durant el període estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Fins que no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.
FARMACIA SUREDA PEDRALS CB informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, justa, transparent, adequada, rellevant, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FARMACIA SUREDA PEDRALS CB es compromet a prendre totes les mesures raonables per garantir que aquestes siguin eliminades o rectificades sense dilatació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades, pot exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de lesseves dades personals així com el consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva sol·licitud a l'adreça postalindicada anteriorment o al correu electrònic SUREDA_PEDRALS@HOTMAIL.COM..
Al seu torn, l'informem que pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de FARMACIA SUREDA PEDRALS CB, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic dpo.cliente@conversia.es o 902877192.
Pot posar-se en contacte amb l'Autoritat de Supervisió competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
En enviar el formulari de recollida de dades acceptes la política de privacitat de FARMACIA SUREDA PEDRALS CB.